Logowanie

Załóż nowe konto Nie pamiętasz hasła? - kliknij tutaj
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż:


1. Administratorem danych osobowych jest Satland Prototype  80-438 Gdańsk, ul. Aldony 2A/37, NIP 586-142-40-46 zwany dalej „Administratorem”.

2. Administrator przetwarza i będzie przetwarzał Państwa dane w celach:
1) zawierania i realizacji umów lub prowadzenia innych relacji biznesowych (w tym do przetwarzania zamówień, realizacji dostaw lub płatności, lub w razie reklamacji, napraw albo roszczeń gwarancyjnych), lub w celu przygotowywania zapytań ofertowych i udzielania na nie odpowiedzi, prowadzenia negocjacji warunków regulujących stosunki umowne i uczestniczenia w czynnościach związanych z rozwijaniem produktów, z naszymi klientami, dostawcami, usługodawcami i konkurentami, których przedstawicielem lub pracownikiem są Państwo oraz w innych celach, prawnie uzasadnionych - na podstawie art.6 ust.1 lit. a) i lit. b) RODO,
2) przekazywania Państwa danych osobowych w ramach firmy na wewnętrzne potrzeby administracyjne (np. w celach księgowych);
3) zapewnienia bezpieczeństwa IT i procesów IT;
4) angażowania usługodawców, w szczególności wewnętrznych i zewnętrznych dostawców usług IT wspierających naszą działalność gospodarczą;

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą tylko upoważnieni pracownicy Satland Prototype o ile mieści się to w zakresie ich obowiązków służbowych. firma może, w niektórych sytuacjach, przekazać Państwa dane osobom trzecim do świadczenia określonych usług (np. usług IT, usługi rachunkowe). Dane ponadto możemy przekazywać innym odbiorcom świadczącym usługi na naszą rzecz i pod naszą kontrolą i mogą mieć oni dostęp do danych osobowych w zakresie wymaganym do świadczenia swoich usług. np. kancelariom prawnym, bankom, biurom rachunkowym, firmom spedycyjnym. Dodatkowo, możemy, w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, przekazywać Państwa dane osobowe krajowym i zagranicznym organom państwowym (np. funduszom emerytalnym, organom podatkowym lub organom ścigania) lub sądom w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa lub w celu ochrony interesów firmy.

4. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane przez Administratora:
 Satland Prototype przetwarza i będzie przetwarzać Państwa dane osobowe przez okres trwania negocjacji, umowy lub usług świadczących po jej zakończeniu (np. obsługa reklamacji) do upływu okresu przedawnienia roszczeń z tych zakresów wskazanych lub przedawnienia zobowiązań podatkowych, w zależności od tego, który ze wskazanych okresów będzie dłuższy.

5. Prawa przysługujące Państwu w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych:
. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
. prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego,
. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6. Niniejsza klauzula informacyjna nie wymaga z Państwa strony podejmowania jakichkolwiek działań. W przypadku jakichkolwiek pytań czy uwag dotyczących niniejszej informacji lub stosowanych przez nas praktyk w zakresie ochrony prywatności, prosimy o kontakt pod adresem biuro@prototypy.com

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż:


1. Administratorem danych osobowych jest Satland Prototype Igor Bober 80-438 Gdańsk, ul. Aldony 2A/37-38, NIP 586-142-40-46 zwany dalej „Administratorem”.

2. Administrator przetwarza i będzie przetwarzał Państwa dane w celach:

1) zawierania i realizacji umów lub prowadzenia innych relacji biznesowych (w tym do przetwarzania zamówień, realizacji dostaw lub płatności, lub w razie reklamacji, napraw albo roszczeń gwarancyjnych), lub w celu przygotowywania zapytań ofertowych i udzielania na nie odpowiedzi, prowadzenia negocjacji warunków regulujących stosunki umowne i uczestniczenia w czynnościach związanych z rozwijaniem produktów, z naszymi klientami, dostawcami, usługodawcami i konkurentami, których przedstawicielem lub pracownikiem są Państwo oraz w innych celach, prawnie uzasadnionych - na podstawie art.6 ust.1 lit. a) i lit. b) RODO,
2) przekazywania Państwa danych osobowych w ramach firmy na wewnętrzne potrzeby administracyjne (np. w celach księgowych);
3) zapewnienia bezpieczeństwa IT i procesów IT;
4) angażowania usługodawców, w szczególności wewnętrznych i zewnętrznych dostawców usług IT wspierających naszą działalność gospodarczą;

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą tylko upoważnieni pracownicy Satland Prototype o ile mieści się to w zakresie ich obowiązków służbowych. firma może, w niektórych sytuacjach, przekazać Państwa dane osobom trzecim do świadczenia określonych usług (np. usług IT, usługi rachunkowe). Dane ponadto możemy przekazywać innym odbiorcom świadczącym usługi na naszą rzecz i pod naszą kontrolą i mogą mieć oni dostęp do danych osobowych w zakresie wymaganym do świadczenia swoich usług. np. kancelariom prawnym, bankom, biurom rachunkowym, firmom spedycyjnym. Dodatkowo, możemy, w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, przekazywać Państwa dane osobowe krajowym i zagranicznym organom państwowym (np. funduszom emerytalnym, organom podatkowym lub organom ścigania) lub sądom w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa lub w celu ochrony interesów firmy.

4. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane przez Administratora:
 Satland Prototype przetwarza i będzie przetwarzać Państwa dane osobowe przez okres trwania negocjacji, umowy lub usług świadczących po jej zakończeniu (np. obsługa reklamacji) do upływu okresu przedawnienia roszczeń z tych zakresów wskazanych lub przedawnienia zobowiązań podatkowych, w zależności od tego, który ze wskazanych okresów będzie dłuższy.

5. Prawa przysługujące Państwu w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych:
. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
. prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego,
. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6. Niniejsza klauzula informacyjna nie wymaga z Państwa strony podejmowania jakichkolwiek działań. W przypadku jakichkolwiek pytań czy uwag dotyczących niniejszej informacji lub stosowanych przez nas praktyk w zakresie ochrony prywatności, prosimy o kontakt pod adresem biuro@prototypy.com

Ta witryna korzysta z plików cookie. W ustawieniach swojej przeglądarki internetowej możesz w każdym momencie wyłączyć ten mechanizm. W celu pozyskania dodatkowych informacji na ten temat zobacz informacje o cookies.
ROZUMIEM